Gelijk Spel in Pulderbos

Sinds mei 2017 zijn we in ons revalidatiecentrum Pulderbos gestart met het project ‘Gelijk Spel’. Dit project is een samenwerking van ons centrum met de vzw Rondpunt en Vlaamse sportfederatie Parantee- Psylos en heeft als doel de overgang tussen de revalidatie en thuis te vergemakkelijken en sociale integratie te bevorderen.

Waarom?

Verblijf in een revalidatiecentrum betekent voor kinderen en jongeren dat zij weg zijn uit hun gekende omgeving. Weg van vrienden, weg van school en weg van hobby’s. Bij thuiskomst is er vaak veel veranderd en moeten er veel zaken geregeld worden, zoals verzekeringen, op school of in de woning. Op dat moment is de zoektocht naar een geschikte vrijetijdsbesteding vaak een uitdaging. De focus van ‘Gelijk Spel’ ligt dan ook op de overgang tussen revalidatie en thuis. Deelname aan sport is naast lichaamsbeweging ook belangrijk om andere redenen. Tijdens de revalidatie is dit vooral in contact komen met andere jongeren, het delen van ervaringen, het leren kennen van de ‘nieuwe ik’ en het vergroten van het zelfvertrouwen. Na de revalidatie zorgt deelname aan sport ervoor dat kinderen en jongeren sociaal actief blijven. Hierdoor kunnen zij vaak makkelijker stappen zetten

Voor wie?

Alle jongeren die in het revalidatiecentrum Pulderbos verblijven zijn vrij om deel te nemen. Ook vriendjes of vriendinnetjes, broers of zussen en ook ouders zijn van harte welkom om deel te nemen of te komen kijken.

Praktisch

Elke woensdagmiddag organiseren we op het domein van Pulderbos een sportactiviteit tussen 14 en 16 u*. Per drie maanden zal er een kalender worden opgesteld met een overzicht van de verschillende activiteiten die periode. Deze kalender zal uithangen in de middengang (aan de fitness) en op de facebookpagina van Pulderbos komen. De jongeren kunnen zo verschillende sporten uitproberen in een vertrouwde omgeving en ook een inbreng doen over welke sporten zij graag aan bod zien komen! Contactpersoon voor reva Pulderbos is kinesitherapeute Lynn Essers.  Wanneer het kind of de jongere hier klaar voor is en er vraag is naar begeleiding naar een sportclub in zijn/haar buurt kan dit bij ons reeds opgestart worden.

*steeds een sessie van een uur ( van 14-15u of van 15-16u)

Revalidatiecentrum Pulderbos