En dan zoek je een stageplaats

Pulderbos biedt boeiende stageplaatsen aan voor studenten uit diverse studierichtingen met verschillende opleidingsniveaus. Studenten krijgen de kans om de schoolse theorie op een leerrijke en aangename manier om te zetten in de praktijk

Om jou goed te informeren, vind je hier al enkele antwoorden op de meest voorkomende vragen. Nog andere vragen? Contacteer dan het diensthoofd van de betrokken afdeling.

Welke student kan er stage doen in Pulderbos?

Studierichtingen

Contacteer

Mailadres

Psychologie, master

Nathalie Ansoms

nathalie.ansoms@revapulderbos.be

Orthopedagogiek, master

An De Cock

an.decock@revapulderbos.be

Toegepaste psychologie, bachelor

Nathalie Ansoms

nathalie.ansoms@revapulderbos.be

Maatschappelijk werk

An Vercammen of

Greet Van Dooren

an.vercammen@revapulderbos.be

greet.vandooren@revapulderbos.be

Verpleegkundigen

Ann Van Deun

ann.vandeun@revapulderbos.be

Orthopedagogie, bachelor+HBO5

Pauline Du Pré-Werson

pauline.dupre-werson@revapulderbos.be

Zorgkundigen (Lier en Malle)

Daniëlle Van Aelst

daniëlle.vanaelst@revapulderbos.be

Ergotherapie

Marjan Raeymaekers

marjan.raeymaekers@revapulderbos.be

Logopedie

Marjan Raeymaekers

marjan.raeymaekers@revapulderbos.be

Kinesitherapie

Marjan Raeymaekers

marjan.raeymaekers@revapulderbos.be

Diëtiek

Marjan Raeymaekers

marjan.raeymaekers@revapulderbos.be

Leerkracht, basisonderwijs

Lauranne Adams

lauranne.adams@revapulderbos.be

Leerkracht, secundair onderwijs

Joke Sannen

joke.sannen@revapulderbos.be

Keuken

Marjan Raeymaekers

marjan.raeymaekers@revapulderbos.be

Technische Dienst

Steven hazenbosch

steven.hazenbosch@revapulderbos.be

Administratieve richtingen

Kristel Hermans

kristel.hermans@revapulderbos.be

 
Voor kortdurende stages, kijkstages etc… neem je contact op met info@revapulderbos.be. Vermeld steeds in het onderwerp dat het om aanvraag stage gaat.

Blijven overnachten tijdens je stageperiode

Een kamer dient minimaal 4 weken op voorhand gereserveerd te worden. Dit kan door een mail te sturen naar joke.buedts@revapulderbos.be. Vermeld in deze mail duidelijk de gewenste periode en van welke school je bent + welke stage je gaat lopen.

Nog vragen? Klik hier voor uitgebreide info.

Revalidatiecentrum Pulderbos