Doelgroepen

AklasDe scholen op het domein staan open voor alle kinderen en jongeren die om medische redenen opgenomen zijn in Pulderbos - Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren.

Om te zien welke kinderen en jongeren in het Revalidatiecentrum opgenomen worden, klikt u hier.

Elk kind of elke jongere kan in een toestand geraken waardoor opname in Pulderbos noodzakelijk is. Daardoor is de groep leerlingen een zeer heterogene groep, die bovendien voortdurend van samenstelling wijzigt. Binnen de scholen wordt daarom voor elke leerling een programma op maat uitgewerkt.

Revalidatiecentrum Pulderbos