In het Revalidatiecentrum Pulderbos loopt de revalidatie het ganse jaar door van maandagmorgen tot vrijdagavond, ook tijdens de schoolvakanties.  
Tijdens de weekends (vrijdagavond tot maandagmorgen) wordt begeleiding voorzien voor die kinderen die om medische redenen niet naar huis kunnen.   
Jaarlijks wordt de revalidatie even onderbroken bij de volgende feestdagen:

  • Pasen: van vrijdagavond tot dinsdagochtend
  • O.H. Hemelvaart: van woensdagavond tot maandagochtend
  • Pinksteren: van vrijdagavond tot dinsdagochtend

Voor de feestdagen die op een vaste datum vallen met name:

  • feest van de arbeid  (1 mei)
  • nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen  (1 november)
  • wapenstilstand (11 november)

geldt volgende afspraak:

  • zo deze op vrijdag of maandag valt: wordt de revalidatie onderbroken
  • zo deze op dinsdag, woensdag of donderdag valt: loopt de revalidatie verder tijdens het weekprogramma.

 
Met Kerstmis en nieuwjaar kunnen de kinderen naar huis. Hiervoor worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt.  
 Deze afspraken vindt u hieronder

2020

Feestdag op

Thuis

Aanwezig in revalidatiecentrum

 

Pasen

Paasmaandag

Zondag 12 april

Maandag 13 april

Van vrijdagavond 10 april tot dinsdagochtend 14 april

 

Neen

Dag van de arbeid

Vrijdag 1 mei

Ja

 

Neen

O.H. Hemelvaart

Donderdag 21 mei

Van woensdagavond 20 mei tot maandagochtend 25 mei

 

Neen

Pinkstermaandag

Maandag 1 juni

Van vrijdagavond 29 mei tot dinsdagochtend 2 juni

 

Neen

Nationale feestdag

Dinsdag 21 juli

Neen

 

Ja

O.L.V. Hemelvaart

Zaterdag 15 augustus

Ja

 

Neen

Allerheiligen

Zondag 1 november

Ja

 

Neen

Wapenstilstand

Woensdag 11 november

Neen

 

Ja

Kerstmis

Vrijdag 25 december

Donderdagavond 24 december tot maandagochtend 28 december

 

Neen

Nieuwjaar

Vrijdag 1 januari 2020

Donderdagavond 31 december tot maandagochtend 4 januari 2021

 

Revalidatiecentrum Pulderbos