In het Revalidatiecentrum Pulderbos loopt de revalidatie het ganse jaar door van maandagmorgen tot vrijdagavond, ook tijdens de schoolvakanties.  
Tijdens de weekends (vrijdagavond tot maandagmorgen) wordt begeleiding voorzien voor die kinderen die om medische redenen niet naar huis kunnen.   
Jaarlijks wordt de revalidatie even onderbroken bij de volgende feestdagen:

  • Pasen: van vrijdagavond tot dinsdagochtend
  • O.H. Hemelvaart: van woensdagavond tot maandagochtend
  • Pinksteren: van vrijdagavond tot dinsdagochtend

Voor de feestdagen die op een vaste datum vallen met name:

  • feest van de arbeid  (1 mei)
  • nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen  (1 november)
  • wapenstilstand (11 november)

geldt volgende afspraak:

  • zo deze op vrijdag of maandag valt: wordt de revalidatie onderbroken
  • zo deze op dinsdag, woensdag of donderdag valt: loopt de revalidatie verder tijdens het weekprogramma.

 
Met Kerstmis en nieuwjaar kunnen de kinderen naar huis. Hiervoor worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt.  
 Deze afspraken vindt u hieronder

2021

Feestdag op

Thuis

Aanwezig in revalidatiecentrum

 

Pasen

Paasmaandag

Zondag 4 april

Maandag 5 april

Van vrijdagavond 2 april tot dinsdagochtend 6 april

 

Neen

Dag van de arbeid

Zaterdag  1 mei

Ja

 

Neen

O.H. Hemelvaart

Donderdag 13 mei

Van woensdagnamiddag 12 mei tot maandagochtend 17 mei

 

Neen

Pinkstermaandag

Maandag 24 mei

Van vrijdagavond 21 mei tot dinsdagochtend 25 mei

 

Neen

Nationale feestdag

Woensdag 21 juli

Neen

 

Ja

O.L.V. Hemelvaart

Zondag 15 augustus

Ja

 

Neen

Allerheiligen

Maandag  1 november

Van vrijdagavond 29 oktober tot dinsdagmorgen 2 november

 

Neen

Wapenstilstand

Donderdag  11 november

Neen

 

Ja

Kerstmis

Zaterdag 25 december

Vrijdagnamidag 24 december tot maandagochtend 27 december

 

Neen

Nieuwjaar

Zaterdag 1 januari 2022

Vrijdagnamiddag 31 december tot maandagochtend 3 januari 2022

 

Revalidatiecentrum Pulderbos