Wat na de behandeling?

Elke opname in het Revalidatiecentrum is tijdelijk. Gedurende de hele opname blijft (re)integratie dan ook een belangrijk aandachtspunt.
Voor een aantal kinderen en jongeren wordt het onderwijsniveau van voor de opname verder gezet. Het is de bedoeling dat zij na hun opname terugkeren naar hun oorspronkelijke school (thuisschool).

Voor alle kinderen en jongeren dient te worden nagegaan op welk niveau zij opnieuw kunnen functioneren. Daarbij wordt het onderwijsniveau steeds aangepast aan de mogelijkheden van de leerling. In samenspraak met maatschappelijk werk van het Revalidatiecentrum kan een bezoek aan een mogelijke nieuwe school geregeld worden. Het behandelend team adviseert u hierin en zal u hier tijdig over aanspreken. Uiteraard kan u met uw vragen ook altijd terecht bij sociale dienst, psycho-pedagogische dienst en artsen.

Bij de doelgroep Epilepsie wordt vóór de start van de behandeling precies afgesproken waaraan gewerkt zal worden.

Revalidatiecentrum Pulderbos