Onderwijs op maat

Om aan elk kind en elke jongere gepast onderwijs te geven, worden een aantal klasgroepen voorzien. Binnen elke klasgroep is differentiatie nodig, omdat er nog grote verschillen tussen kinderen of jongeren in eenzelfde groep kunnen bestaan. Dit komt omdat we rekening moeten houden met fysische beperkingen, de gevolgen van neurologisch letsel.…

prefab2Ook al wordt er binnen de klasgroepen zeer gedifferentieerd gewerkt, toch is het voor een aantal kinderen of jongeren niet of nog niet mogelijk om aan te sluiten in deze klasgroepen. Zij krijgen dan individueel onderwijs op hun kamer of in de leefgroep, afhankelijk van hun draagkracht en in overleg met het medisch team. Het leerproces wordt herstart of gestart waar ziekte of ongeval het heeft onderbroken of teruggebracht. Langzaamaan worden deze kinderen of jongeren begeleid om terug in te stappen in onderwijs, wat hun niveau ook is. Via geleidelijke integratie sluiten zij opnieuw aan. Eerst mogelijk enkel om terug sociaal te functioneren in groepsverband, later ook om leerstofeenheden te verwerken en terug aansluiting te vinden bij een bepaalde onderwijsvorm.

Revalidatiecentrum Pulderbos