Sponsoring

Een steun in de rug

Revalidatiecentrum Pulderbos ontvangt subsidies van de Overheid. Deze subsidies zijn voldoende voor de dagelijkse kosten en de personeelskosten. Om de revalidatieomgeving van de kinderen en jongeren zo optimaal en aangenaam mogelijk te maken, doen we beroep op fondsenwerving. Elke euro wordt goed besteed en betekent een wezenlijke realisatie van noden en wensen die voor de kinderen en jongeren in Pulderbos een verschil maken. We informeren u graag persoonlijk over projecten waaraan giften besteed kunnen worden.

Hoe kan je helpen?

-          Via donaties:

Eenmalige of terugkerende gift (fiscaal attest wordt afgeleverd voor giften vanaf 40€ via de Koning Boudewijnstichting)

https://donate.kbs-frb.be/FVV_Pulderbos/~mijn-donatie

U ontvangt het fiscaal attest in het eerste kwartaal van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de storting heeft plaatsgevonden)

Giften zonder fiscaal attest kunnen rechtstreeks op het rekeningnummer van Pulderbos:

BE54 7995 5016 4497

 -          Bedrijven of organisaties wensen een gift te doen in ruil voor publicatie (fiscaal attest wordt niet afgeleverd)

 -          Legaten of duolegaten:

Een legaat is een eenvoudige manier om, in een testament, te bepalen dat goederen of een bedrag aan een erfgenaam of buitenstaander worden toegewezen. Wilt u een deel van uw erfenis nalaten aan een goed doel, dan kan dit door tijdig een testament op te stellen door een notaris.

Bij het opmaken van een testament heeft u meerdere mogelijkheden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Bij een duolegaat zijn er twee begunstigden: een familielid of een andere persoon aan wie u een erfenis wil schenken én een goed doel, zoals vzw Pulderbos. Het duolegaat stelt de erfgenaam vrij van successierechten. Deze worden overgenomen door vzw Pulderbos, die een veel lager tarief betaalt.

WIJ ZIJN BIJZONDER DANKBAAR VOOR ELKE GIFT, KLEIN EN GROOT.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Steven hazenbosch (algemeen directeur)

steven.hazenbosch@revapulderbos.be

tel 03/466.06.10

 


 

Revalidatiecentrum Pulderbos