Pastorale dienst

In het centrum draagt de pastorale werkster de zorg voor de pastoraal. Pastorale zorg is dienstbaar nabij zijn met kansen voor geloofsgesprek, gebed en liturgie vanuit een christelijk perspectief.
Zo ontmoeten bv. kinderen en jongeren elkaar maandelijks in de gebedsruimte voor een moment van inkeer en wordt indien nodig samen met de ouders die een sacrament (doopsel, vormsel, communie) voor hun kind wensen naar de beste oplossing gezocht.

Revalidatiecentrum Pulderbos