Hoe word ik als ouder betrokken?

betrokkenheid

Een van de mogelijkheden voor ouders om het behandelend team, van het kind of jongere beter te leren kennen is om deel te nemen aan een therapiedag.

Voor de doelgroep Epilepsie wordt u op de hoogte gehouden van de evolutie door de verschillende leden van het team. Bij langere opnames worden op geregelde tijdstippen evolutiegesprekken gepland en kan u desgewenst een tussentijds interdisciplinair verslag ontvangen. Het team staat tot uwer beschikking voor aanvullende vragen. 

U kan ook via maatschappelijk werk een afspraak maken met de behandelende arts of een ander lid van het team. Wanneer u op bezoek bent, kan u de arts contacteren via de leefgroep. Deze is steeds op de hoogte van de dagdagelijkse medische opvolging van uw kind.

De grote lijnen van de behandeling kan u met de arts bespreken op de geplande tijdstippen.

Revalidatiecentrum Pulderbos