Hoe lang moet mijn kind blijven?

Wanneer na de vooropgestelde periode blijkt dat er nog doelstellingen zijn om de revalidatie hier verder te zetten, kan het behandelend team samen met de ouders beslissen om een verlenging van het verblijf aan te vragen bij de adviserend geneesheer van de mutualiteit.

Hierop hebben we geen standaard antwoord. Uit ervaring kunnen we stellen dat de meeste opnames lopen van enkele weken, maanden tot een jaar.

Voor de doelgroep Epilepsie: hiervoor worden vóór de opname afspraken met u gemaakt. 

In alle gevallen is de behandeling tijdelijk en wordt er samen met de ouders indien nodig gezocht naar wat er dient te gebeuren na het ontslag uit het Revalidatiecentrum. We noemen dit de oriëntatie, of eenvoudiger gezegd de zoektocht naar een school of school met internaat indien u dit wenst.

Revalidatiecentrum Pulderbos