Visie op de rol van de school

prefab5
De basisschool wil als school vooral aandacht hebben voor een optimale en harmonische ontplooiing van elk kind.
De kinderen worden opgenomen in het Revalidatiecentrum om medische redenen en ouders wensen in de eerste plaats op dit vlak de nodige professionele hulp en begeleiding. Samen met het medische, het paramedische en het psycho-sociale team en tevens gesteund door de leefgroepwerking heeft de school een voorname taak in de totale revalidatie en (re-)integratie van de kinderen.

Door individuele begeleiding en de aanpassing van de leerinhouden, willen wij elk kind die schoolse opleiding bieden:

-waar het als kind recht op heeft
-waarin het zich goed voelt
-en waarin het kans op slagen heeft en dat ook zo ervaart

Door positieve ervaringen in leer-, spel- en leefsituaties willen wij de kinderen motiveren tot grotere zelfstandigheid, zelfredzaamheid en bereidheid tot het leggen van contact met anderen.

Tevens willen we voorkomen dat er door langdurige opname in het centrum een onderbreking van de schoolloopbaan zou ontstaan. Leerachterstanden of hiaten ontstaan door ongeval, ziekte of neurologisch letsel dienen op gepaste wijze terug opgevuld worden, zodat het kind zo optimaal mogelijk kan (re) integreren.

Infobrochure basisschoolMeer informatie vindt u in de informatiebrochure.
Klik op de afbeelding om te openen.

Revalidatiecentrum Pulderbos