Artsen

In het centrum werken artsen met verschillende specialisaties.

Er zijn kinderneurologen. Dit zijn pediaters met een bijkomende specialisatie in de neurologie. Kinderneurologen-revalidatieartsen zijn kinderartsen die een bijkomende opleiding gevolgd hebben in de kinderneurologie en de kinderrevalidatie.

Zij behartigen alle problemen die te maken hebben met het centrale (hersenen) en het perifere (zenuw- en spierstelsel) bij kinderen en jongeren.

In de eerste plaats gaat het hier over epilepsieproblematiek, waarbij zij nadenken over het klinisch beeld (aanvallen, ontwikkeling), de oorzaken, de EEG‘s (electro-encefalogram van de hersenen) en de behandeling van kinderen en jongeren met epilepsie.

Daarnaast denken zij in het centrum na over het globaal functioneren van het kind of de jongere in het bijzonder met betrekking tot cognitieve mogelijkheden, gedragsstoornissen en leervermogens.
Dit kan zowel te maken hebben met een pathologie zoals epilepsie maar ook met een probleem dat verworven is na een niet-aangeboren hersenletsel of NAH.

De kinderneurologen werken nauw samen met een aantal universitaire centra zodat zij op de hoogte zijn van de meest recente diagnostische middelen en behandelingsmethoden.

Er is een arts gespecialiseeerd in de fysische geneeskunde en revalidatie die de kinderen met niet-aangeboren hersenletsels opvolgt. Kinderrevalidatie in Pulderbos is er voor kinderen en jongeren die langdurige gevolgen ondervinden van een niet-aangeboren aandoening, een ziekte of een ongeval. Het kind kan belemmerd worden in vaardigheden van elke dag zoals lopen, eten, contact maken met anderen en leren op school. Daarom is het zo belangrijk om voor elk kind een plan te maken waarbij leerdoelen en revalidatiedoelen op elkaar afgestemd zijn.

Een arts fysische geneeskunde en revalidatie houdt zich vooral bezig met stoornissen ter hoogte van de spieren. Waarom is een kind zo gespannen? Hoe komt het dat iemand niet kan eten, zitten of lopen? Naast kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel behandelen we op de neurologische afdeling ook kinderen met een amputatie of een dwarslaesie.

Samen met de ouders en een heel team bekijken we het probleem en zoeken we een oplossing. Intensieve oefentherapie staat hierbij op de voorgrond, eventueel aangevuld met medicatie en/of orthopedische hulpmiddelen zoals aangepast bestek, spalken, rolstoelen e.a. .

We volgen de nieuwe ontwikkelingen op de voet en maken gebruik van meest recente behandelingstechnieken.

Verder kunnen we een beroep doen op kinderartsen met specifieke interesse in kinderpneumologie; dit zijn pediaters met een bijkomende specialisatie voor longziekten.

Revalidatiecentrum Pulderbos